Krizová esence

krizovky.jpg

Bachovy originální krizové esence pozvedají stavy úzkostí, strachů až paniky do neutrální stavů.

 

Jsou k dispozici jak s kapátkem tak se sprejem.

Několik jich mám vždy skladem,    cena 350Kč

38 BACHOVÝCH KVĚTOVÝCH ESENCÍ

k harmonizaci těla, mysli i ducha

"Radost je naší přirozeností"

- Dr. Edward Bach, zastánce filozofie, že zdravá mysl přináší zdravé tělo

Psychoneuroimunologie je dnes jedním z nejrychleji se rozvíjejících medicínských oborů. Zkoumá vztahy mezi myšlenkami, pocity a nemocemi a dokazuje, že mezi těmito skutečnostmi existuje přímá souvislost. Bachovy květové esence jsou tu již přes 100 let a na této filosofii je jejich vznik a používání založeno.

Dr. Bach byl obdařen jedinečnou vnímavostí a duchovní zralostí, díky které rozdělil svět rostlin do tří skupin. Rostliny, které svým vývojem 1. stojí pod úrovní lidského vývoje, 2. odpovídají lidskému vývoji a 3. jejichž vibrace jsou na stejném či vyšším evolučním stupni než vibrace průměrného člověka. Ze třetí skupiny vybíral ty rostliny, které jsou schopny pozvedat vibrační úroveň člověka a dodávat mu duchovní sílu, čistit jeho tělo i mysl.

Na základě svých bádání i praktických lékařských zkušeností byl dr. Bach přesvědčen, že tělesná nemoc není ničím jiným než disharmonií mezi duší a myslí. 38 Bachových květových esencí reprezentuje stejný počet daných charakterových vlastností, které mohou jednotlivce v jeho přirozeně radostném prožívání omezovat. Patří mezi ně kupříkladu pocity strachu, nejistoty, únavy, přecitlivělosti, viny, nerozhodnosti, či netrpělivosti. Užíváním Bachových esencí dochází k vyrovnání emocionální hladiny, tzn. esence podporují dostat se z emočně nižších vibrací do rovnováhy a tím nadále již neohrožovat po emoční stránce zdraví těla.

Výběr vhodných esencí

  • konzultace a osobnostní test

  • dle osobnostního horoskopu (pro doplnění charakterik či pro nemluvňata)

  • malé děti jsou vibračně propojeny s matkou, proto se při výběru esencí pracuje především s ní

  • využití běžných směsí - krizová esence, krizová noční esence, veselá škola, vnitřní klid a krása, 50+ (syndrom prázného hnízda)

  • velmi úspěšné je využití Bachových esencí pro zvířata (i rostliny samotné)

Konzultace možné po telefonické či emailové dohodě dle vašich možností: